ფინანსური რისკების დაზღვევა/საბანკო გარანტია

ფინანსური რისკების დაზღვევა (საბანკო გარანტია) გულისხმობს მესამე მხარისადმი ფინანსური ვალდებულების შეუსრულებლობის დაზღვევას ან საგარანტიო უზრუნველყოფას. ფინანსური რისკის დაზღვევა ითვალისწინებს ბანკის, სახელმწიფოს ან სხვა კრედიტორისადმი ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის დაზღვევას.

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ შემდეგი სახის საბანკო გარანტიებს:
 სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია
 ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია
 წინასწარი (საავანსო) გადახდის საბანკო გარანტია
 საბაჟო ვალდებულების შესრულების გარანტია ფინანსური რისკების დაზღვევის პოლისი

აღნიშნული პროდუქტი ბანკების მიერ შეთავაზებული გარანტიების ალტერნატიული ვარიანტის სახით გვევლინება და ბევრად ხელსაყრელი და მოსახერხებელია კლიენტისათვის ფინანსური და ოპერატიულობის თვალსაზრისით.

გარანტიის თანხის მოცულობა დამოკიდებულია ბენეფიციარის (მოსარგებლის) კონკრეტულ მოთხოვნაზე.დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 2 10 10 10

მიმოხილვა
ისტორია
მისია
მენეჯმენტი
სათავო ოფისი
გადამზღვევი პარტნიორები
ადგილობრივი პარტნიორები
კორპორატიული და სოციალური კულტურა
ლექსიკონი
ფინანსური მაჩვენებლები
წლიური ანგარიში
აუდიტორული დასკვნა
კორპორატიული კლიენტებისათვის
ინდივიდუალური კლიენტებისათვის
არდი ქარდი
ავანგარდი
სიახლეები
მედია ჩვენს შესახებ
არქივი
ფოტო გალერეა
ვიდეო გალერეა
რატომ არდი ჯგუფი?
მიმდინარე ვაკანსიები
თქვენი CV
კარიერული განვითარება
პარტნიორებისათვის
ფილიალები
ხშირად დასმული კითხვები
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი
ონლაინ დახმარება
შეუკვეთე პოლისი ონლაინ
24 საათიანი ქოლ-ცენტრი
ოჯახის ექიმთან ჩაწერა