გადამზიდავის პასუხისმგებლობის დაზღვევა


დაზღვევის საგანია დამზღვევის პასუხისმგებლობა მოსარგებლის მიერ მიბარებული ტვირთის დაზიანებაზე ან განადგურებაზე. 
სადაზღვევო რისკები:
  ტვირთის დაზიანება, განადგურება, დაკარგვა;
  პასუხისმგებლობა კოტეინერის დაზიანების ან განადგურების შემთხვევაში;
  ფინანსური ზარალი (მიწოდების დაგვიანება, ტვირთის გაცემა იმ შემთხვევაში, როცა არის მითითება ტვირთის არ გაცემის შესახებ, ტვირთის გაგზავნა არასწორი მიმართულებით 
      და ამ შემთხვევაში ზედმეტი ხარჯების ანაზღაურება);
  ტვირთით მესამე პირებისადმი ზიანის მიყენება;
  საჯარიმო სანქციები;
  სხვა ხარჯები.

პასუხისმგებლობის მოცულობის განსაზღვრა ხდება ცალკეული გადამზიდავის შემთხვევაში ინდივიდუალურად მათი ტვირთბრუნვის წლიური შეფასების საფუძველზე. დაზღვევის პირობები რეგულირდება მსოფლიოს წამყვანი სადაზღვევო კომპანიების ანალოგიური ტიპის დაზღვევის ადაპტირებული პირობებით.


დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 2 10 10 10

მიმოხილვა
ისტორია
მისია
მენეჯმენტი
სათავო ოფისი
გადამზღვევი პარტნიორები
ადგილობრივი პარტნიორები
კორპორატიული და სოციალური კულტურა
ლექსიკონი
ფინანსური მაჩვენებლები
წლიური ანგარიში
აუდიტორული დასკვნა
კორპორატიული კლიენტებისათვის
ინდივიდუალური კლიენტებისათვის
არდი ქარდი
ავანგარდი
სიახლეები
მედია ჩვენს შესახებ
არქივი
ფოტო გალერეა
ვიდეო გალერეა
რატომ არდი ჯგუფი?
მიმდინარე ვაკანსიები
თქვენი CV
კარიერული განვითარება
პარტნიორებისათვის
ფილიალები
ხშირად დასმული კითხვები
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი
ონლაინ დახმარება
შეუკვეთე პოლისი ონლაინ
24 საათიანი ქოლ-ცენტრი
ოჯახის ექიმთან ჩაწერა