დამქირავებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა


დამქირავებელი ორგანიზაცია ვალდებულია იზრუნოს საკუთარი თანამშრომლების არა მხოლოდ კარიერულ განვითარებაზე, არამედ მათ ფიზიკურ უსაფრთხოებაზეც სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს. მაგრამ რაც არ უნდა მოწესრიგებული იყოს სამუშაო გარემო, სადაც დასაქმებული ეწევა მის ყოველდღიურ სამუშაოს, ხშირია შემთხვევები როდესაც საფრთხე ექმნება მის ჯანმრთელობას ან სიცოცხლეს. 
სწორედ ამ ორი რისკის დაზღვევას გულისხმობს დამქირავებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა დაქირავებული პირების მიმართ.
სადაზღვევო ანაზღაურების მოცულობა შეიძლება იყოს ნებისმიერი თანხა, რაც დამოკიდებულია წინასწარ შეთანხმებაზე მზღვეველსა და დამსაქმებელს შორის. ჯანმრთელობისადმი მიყენებული ანაზღაურების გაცემა ხდება შრომისუნარიანობის შეზღუდვის მნიშვნელოვანი და მკვეთრი, ან დაფინანსების გზით.
გარდაცვალების  ერთჯერადი კომპენსაციის სახით. სადაზღვევო ლიმიტებსა რაოდენობაზე, სამუშაოს სახესა და უსაფრთხოების ნორმების დაცულობის დონეზე ზიანის შემთხვევაში სადაზღვევო ერთჯერადი კომპენსაცის სახით ხარისხის მიხედვით - მსუბუქი, მკურნალობის ხარჯების სრულად შემთხვევაში სადაზღვევო ანაზღაურება გაიცემა ტარიფი და  სახეებზე, დამოკიდებულია აგრეთვე  სადაზღვევო დაქირავებულ ანაზღაურების პირთა საერთო.


დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 2 10 10 10


მიმოხილვა
ისტორია
მისია
მენეჯმენტი
სათავო ოფისი
გადამზღვევი პარტნიორები
ადგილობრივი პარტნიორები
კორპორატიული და სოციალური კულტურა
ლექსიკონი
ფინანსური მაჩვენებლები
წლიური ანგარიში
აუდიტორული დასკვნა
კორპორატიული კლიენტებისათვის
ინდივიდუალური კლიენტებისათვის
არდი ქარდი
ავანგარდი
სიახლეები
მედია ჩვენს შესახებ
არქივი
ფოტო გალერეა
ვიდეო გალერეა
რატომ არდი ჯგუფი?
მიმდინარე ვაკანსიები
თქვენი CV
კარიერული განვითარება
პარტნიორებისათვის
ფილიალები
ხშირად დასმული კითხვები
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი
ონლაინ დახმარება
შეუკვეთე პოლისი ონლაინ
24 საათიანი ქოლ-ცენტრი
ოჯახის ექიმთან ჩაწერა