დირექტორთა და ხელმძღვანელ პირთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა

დირექტორთა და ხელმძღვანელ პირთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა იცავს დირექტორებს და უმაღლესი რგოლის მენეჯმენტის სხვა თანამშრომლებს სისხლის სამართლის ან სამოქალაქო ბრალდებებისაგან მესამე პირების მხრიდან მათი სამსახურეობრივი უფლებამოსილებების ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებების სანაცვლოდ. ცალკეულ შემთხვევებში ჯარიმები არის იმდენად სოლიდური, რომ უმაღლესი რგოლის მენეჯერს უწევს მიიღოს კარიერის-შეზღუდვის პირობა ჯარიმის გადახდის სანაცვლოდ. აღნიშნული ტიპის დაზღვევა შესაძლოა გავრცელდეს სხვა არა-აღმასრულებელი პოზიციის თანამშრომლებზე და რიგით მენჯერებზეც კომპანიის მოთხოვნიდან გამომდინარე.

დაზღვეულ რისკებს განეკუთვნება:
 ნებისმიერი სარჩელის ან სისხლის სამართლის დანაშაულის აღძვრა ნებისმიერი პირის ან ორგანიზაციის მხრიდან დირექტორის ან ოფიცერის წინააღმდეგ.
 ნებისმიერი პირის ან ორგანიზაციის წერილობითი მოთხოვნა დირექტორის ან ოფიცრის მიერ მართლსაწინააღმდეგო ქმედების შესახებ;
 ნებისმიერი სახის სამართლებრივი დევნა დირექტორის ან ოფიცრის;
 ნებისმიერი ადმინისტრაციული ან მარეგულირებელი შინაარსის ოფიციალური გამოძიება;
 საარბიტრაჟო წარმოება;დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 2 10 10 10

მიმოხილვა
ისტორია
მისია
მენეჯმენტი
სათავო ოფისი
გადამზღვევი პარტნიორები
ადგილობრივი პარტნიორები
კორპორატიული და სოციალური კულტურა
ლექსიკონი
ფინანსური მაჩვენებლები
წლიური ანგარიში
აუდიტორული დასკვნა
კორპორატიული კლიენტებისათვის
ინდივიდუალური კლიენტებისათვის
არდი ქარდი
ავანგარდი
სიახლეები
მედია ჩვენს შესახებ
არქივი
ფოტო გალერეა
ვიდეო გალერეა
რატომ არდი ჯგუფი?
მიმდინარე ვაკანსიები
თქვენი CV
კარიერული განვითარება
პარტნიორებისათვის
ფილიალები
ხშირად დასმული კითხვები
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი
ონლაინ დახმარება
შეუკვეთე პოლისი ონლაინ
24 საათიანი ქოლ-ცენტრი
ოჯახის ექიმთან ჩაწერა