კომპიუტერული და ელექტრონული დანაშაულისაგან დაზღვევა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ერაში კომპიუტერული თაღლითობები ითვლება უკვე ერთ-ერთ უდიდეს საფრთხედ ფინანსური ინსტიტუტების ყოველდღიურ საქმიანობაში. ნებისმიერი ბიზნეს-საქმიანობის ძირითადი უნარი - მიიღოს მოგება - შესაძლოა მნიშვნელოვნად იქნას დაზარალებული სისტემის მწყობრიდან გამოსვლით ან ინფორმაციის ვირუსებით დაზიანების შედეგად.

არდი ჯგუფის მიერ დამუშავებულია სპეციალური დაზღვევის პოლისი საერთაშორისო პარტნიორების გამოცდილებაზე დაყრდნობით, რაც დაეხმარება კომპანიას შექმნას რისკის მართვის სასიცოცხლო ელემენტი კომპლექსურ ტექონოლოგიურ გარემოში.

აღნიშნული ტიპის დაზღვევით იფარება შემდეგი რისკები:
 ელექტრონული მონაცემების რისკი: კომპიუტერულ, მონაცემთა ელექტრონული მიწოდებისა ან მომხმარებლებთან საკომუნიკაციო სისტემაში (მათ შორის, ქსელში)
     არაუფლებამოსილი პირის მიერ ელექტრონული მონაცემების დაზიანება, წაშლა, შეცვლა ან დაფარვა;
 კომპიუტერული პროგრამების რისკი: არაუფლებამოსილი პირის ან კომპიუტერული ვირუსის მიერ კომპიუტერული პროგრამის დაიზანება ან განადგურება;
 ელექტრონული საკომუნიკაციო სისტემის რისკი: მესამე პირის მიერ კომპანიის ფულადი სახსრების მითვისება გადარიცხვის ელექტრონულ საკომუნიკაციო სისტემაში უნებართვოდ
     შესვლის გზით;
 გამოძალვის რისკი: ზარალი, რომელიც მიადგება კომპანიას თანამშორმლის გარდა ნებისმიერი მესამე პირის მხრიდან, დაზღვეულ კომპუტერულ სისტემაში არასანქცირებული
     ხელმისაწვდომობის შედეგად.დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 2 10 10 10

მიმოხილვა
ისტორია
მისია
მენეჯმენტი
სათავო ოფისი
გადამზღვევი პარტნიორები
ადგილობრივი პარტნიორები
კორპორატიული და სოციალური კულტურა
ლექსიკონი
ფინანსური მაჩვენებლები
წლიური ანგარიში
აუდიტორული დასკვნა
კორპორატიული კლიენტებისათვის
ინდივიდუალური კლიენტებისათვის
არდი ქარდი
ავანგარდი
სიახლეები
მედია ჩვენს შესახებ
არქივი
ფოტო გალერეა
ვიდეო გალერეა
რატომ არდი ჯგუფი?
მიმდინარე ვაკანსიები
თქვენი CV
კარიერული განვითარება
პარტნიორებისათვის
ფილიალები
ხშირად დასმული კითხვები
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი
ონლაინ დახმარება
შეუკვეთე პოლისი ონლაინ
24 საათიანი ქოლ-ცენტრი
ოჯახის ექიმთან ჩაწერა