მანქანა–დანადგარების დაზღვევა

ხშირ შემთხვევაში თქვენი ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება დამოკიდებულია დამხმარე მანქანა-დანადგარების სრულყოფილ ფუნქციონირებაზე. შესაბამისად განსაკუთრებით მნიშნელოვანია მათი დაზღვევა დაზიანების ან განადგურებისაგან, რაც მთლიანად საწარმოო ხაზის შეფერხების მიზეზი ხდება.

დაზღვევას ექვემდებარება:
 მანქანა-დანადგარები
 ჩარხი, დაზგა, საწარმოო კონვეირული ხაზი
 ყველა სახის ცვლადი შემადგენელი ნაწილები
 ლაბორატორიული აღჭურვილობა

არდი ჯგუფი აღნიშნული ტიპის დაზღვევას ახორციელებს მსოფლიოში აპრობირებული პირობებით, რომელიც დამტკიცებულია მსოფლიოს გიგანტი გადამზღვევი კომპანიის MunichRe-ს მიერ. ეს არის ყველა რისკის პოლისი, რომელიც აერთიანებს შემდეგ რისკებს:
 გაუმართავი დიზაინი, წარმოების დეფექტი.
 გაუფრთხილებელი არასწორი ექსპლუატაცია - თანამშრომლის, ოპერატორის ან სხვა ექსპლუატანტის ბრალით;
 დაზიანება ცენტრიდანული ძალების ზემოქმედების შედეგად;
 მოკლე ჩართვა
 წყლის დეფიციტი ორთქლის გენერატორებში
 ფიზიკური აფეთქება, ხანძარი
 ძლიერი შტორმი, ყინვა, დათვრთილვა

მანქანა-დანადგარების დაზიანებას მივყავართ ბიზნესის შეფერხებამდე, შედეგზე, რომელიც თავის მხრივ კომპანიების მხრიდან წარმოების მნიშვნელოვანი დანაკარგების მიზეზი ხდება.

სადაზღვევო კომპანია არდი ჯგუფი ასეთ რისკის მქონე კომპანიებს სთავაზობს მანქანა-დანადგარების დაზიანების შედეგად გამოწვეულ ბიზნესის შეფერხების დაზღვევას და რისკის მინიმუმამდე შემცირებას.


დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 2 10 10 10

მიმოხილვა
ისტორია
მისია
მენეჯმენტი
სათავო ოფისი
გადამზღვევი პარტნიორები
ადგილობრივი პარტნიორები
კორპორატიული და სოციალური კულტურა
ლექსიკონი
ფინანსური მაჩვენებლები
წლიური ანგარიში
აუდიტორული დასკვნა
კორპორატიული კლიენტებისათვის
ინდივიდუალური კლიენტებისათვის
არდი ქარდი
ავანგარდი
სიახლეები
მედია ჩვენს შესახებ
არქივი
ფოტო გალერეა
ვიდეო გალერეა
რატომ არდი ჯგუფი?
მიმდინარე ვაკანსიები
თქვენი CV
კარიერული განვითარება
პარტნიორებისათვის
ფილიალები
ხშირად დასმული კითხვები
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი
ონლაინ დახმარება
შეუკვეთე პოლისი ონლაინ
24 საათიანი ქოლ-ცენტრი
ოჯახის ექიმთან ჩაწერა